логіка

ЛОГІКА (грецьк. λογική - наука про умовивід, від λόγοξ - слово, поняття, судження) - дослідження міркувань (філософських, математичних та ін.) з метою створення теорії їх правильності. Необхідність цих досліджень виникає у зв'язку з потребами обґрунтування знання. В цьому аспекті Л. розглядалась багатьма філософами як частина теорії пізнання (органон). Предмет Л. уточнюється як дослідження не змісту міркування ("про що"), а його форми ("як"). У цьому аспекті Л. характеризується як формальна, на відміну від "змістовної", якою вважається діалектична Л. В сучасній Л. з появою таких розділів, як модальна Л., Л. дії, Л. запитань і відповідей та ін. її "формальність" вважається відносною і пов'язується із ступенем схематизації міркування, що робить відносним розподіл Л. на теоретичну і прикладну. Головні напрями досліджень у сучасній Л.: 1) теоретична Л.: теорія доведень, теорія аналізу, формальна семантика; 2) практична Л.: Л. дій, Л. рішень, евристика, праксеологія, конфліктологія; 3) філософська Л.: часова Л., динамічна Л., епістемічна Л., когнітивна Л., Л. тропів (метафор, аналогій), деонтична Л., Л. оцінок, Л. норм, Л. імперативів; 4) логічний аналіз мови: теорія комунікації, теорія аргументації, теорія мовленнєвих актів, аналіз дискурсу, дискусій, риторика, семіотика; 5) Л. інформаційних технологій: логіко-когнітивний аналіз, комп'ютерна Л., Л. програмування, Л. ''штучного інтелекту". Метапроблеми Л.: історія Л., соціологія Л., філософія Л., викладання Л.
А. Ішмуратов

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. - К. : Абрис (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). . 2002.

Смотреть что такое "логіка" в других словарях:

  • логіка — и, ж. 1) Наука про закони і форми мислення, методи пізнання та умови істинності знань і суджень. •• Форма/льна ло/гіка логіка, основана на формальних твердженнях, на противагу логіці, основаній на значеннях. 2) Загальна назва для більш менш… …   Український тлумачний словник

  • логіка — [ло/г іка] кие, д. і м. г іц і …   Орфоепічний словник української мови

  • логіка — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • Логіка Авіасафа — логічний трактат, що зберігся в рукописному збірнику Приточник з 1483 р. в колекції Києво Михайлівського Золотоверхого монастиря. Відомий також під назвою Київська логіка . Л.А. близько 1462 р. була перекладена в Києві давньоукр. мовою зі… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка висловлювань — (пропозиційна логіка) розділ сучасної логіки. Л.в. є основою сучасної логіки, де досліджуються міркування із складних речень, відволікаючись від структури простих речень (принцип двозначності) В. пропозиційній логіці повністю абстрагуються від… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка ймовірностей — логіка, що досліджує висловлювання, які набувають не тільки значень істинне та хибне , а й безліч ступенів істинності, що є проміжними між істинним та хибним (більш істинне, менш істинне, імовірно істинне тощо). Термін Л.й. застосовується у двох… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка філософська — розділ сучасної логіки, в якому досліджуються міркування, найбільш притаманні філософській практиці, а також гуманітарній сфері знання в цілому. Мета досліджень Л.ф. уточнити ту чи ту філософську проблему, а можливо, й вирішити її логічними… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка відношень — розділ сучасної логіки, в якому вивчаються логічні властивості відношень та операції над ними. У сучасній логіці поняття відношення зближається в об ємному аспекті з поняттям властивості , а формально дедуктивно Л. в. будується як ускладнена ще… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка динамічна — напрям логічного моделювання динамічних аспектів міркувань; у широкому розумінні Л.д. моделювання потоку інформації, у більш вузькому розумінні Л.д. логіка програм. Програма вважається динамічним об єктом, що переводить один стан світу (комп… …   Філософський енциклопедичний словник

  • логіка класів — розділ математичної логіки, в якому елементарні висловлювання (див. логіка висловлювань) розглядаються з боку їхньої суб єктно предикативної структури. Кожні суб єкт і предикат, що входять до елементарного висловлювання, ототожнюються з їхнім… …   Філософський енциклопедичний словник

Книги

Другие книги по запросу «логіка» >>

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.